Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van de gemeente Bonheiden

Deze website bevat heel wat informatie over de verschillende beslissingsorganen. U kunt hier documenten raadplegen die het lokale bestuur verplicht moet bekendmaken. De bekendmaking gebeurt binnen de tien dagen na het nemen van de besluiten.
De datum van bekendmaking op de raadpleegomgeving is te zien wanneer u de documenten opent.

 

U vindt op deze raadpleegomgeving onder meer:

 • Besluitenlijsten van
  • Het college van burgemeester en schepenen
  • Het vast bureau
  • De burgemeester
  • De gemeenteraad
  • De raad voor maatschappelijk welzijn
  • De raad van bestuur van het AGBPB
 • De agenda, samenvatting, besluiten en notulen van
  • De gemeenteraad
  • De raad voor maatschappelijk welzijn

 

De agenda en de meeste besluiten kunt u raadplegen door op de titel te klikken. Als u enkel de schuin- en lichtgrijs gedrukte titel ziet, bevat de beslissing vertrouwelijke informatie. U kan deze opvragen in het kader van de openbaarheid van bestuur.

U kunt een besluit op twee manieren zoeken:

 • Weet u op welke datum de beslissing werd genomen? Klik dan in de kalender op de juiste dag en het juiste beslissingsorgaan. Er verschijnt dan een overzicht van de besluiten die op die datum werden genomen.
 • Als u de beslissingsdatum niet kent, kan u een zoekterm ingeven in het veld ‘zoeken’ hierboven. Verschijnen er te veel resultaten? U kan deze filteren door te klikken op het plus-knopje dat naast de zoekbalk verschijnt.

 

Zoekt u iets anders?

 • Een overzicht van de reglementen, belastings- en retributiereglementen en andere bekendmakingen kan u hier terugvinden.
 • Wil u een opname van een gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn of gemeenteraadscommissie terug zien, klik dan hier.

 

Bent u het niet eens met een beslissing die één van de politieke organen van onze gemeente heeft genomen, kan u steeds klacht indienen bij:

 • de Deputatie van het Provinciebestuur voor:
  • een beroep tegen de weigering van een bouwvergunning
  • een beroep tegen beslissingen over milieuvergunningsaanvragen
 • het Agentschap Binnenlands Bestuur als het gaat over niet reglementair genomen beslissingen.

 

Voor hulp of bijkomende informatie kan u terecht bij secretariaat@bonheiden.be