Terug Raad Voor Maatschappelijk Welzijn

Wed 30/11/2022 - 20:00 raadzaal van het gemeentehuis, Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden

Openbaar

 • De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26/10/2022 worden ter goedkeuring voorgelegd.

 • De netbeheerders hebben in hun rol als sociale leverancier, conform het Energiebesluit, de decretale opdracht gekregen om te voorzien in een netwerk van oplaad/betaalpunten, waarbij er in elke gemeente minstens één oplaad-/betaalpunt dient voorzien te worden.

  De OCMW's zijn op lokaal vlak actief als eerstelijns-hulporganisatie en in het kader van het integraal sociaal beleid van het lokaal bestuur bieden ze ondersteuning aan de netbeheerders op diverse aspecten.

  Er dient een andere invulling bepaald te worden voor de toekenning van een (oplaad)vergoeding aan de OCMW's en ook de verdelings- en/of toekenningscriteria moeten herzien worden.

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld de nieuwe overeenkomst wat betreft vergoeding beheer betaalterminals en ondersteunende activiteiten aan OCMW's goed te keuren.

 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met DAV Rolkar Rivierenland goed te keuren.

 • Op 23/12/2013 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn een samenwerking met Jeugddorp vzw goed. De termijn van deze overeenkomst is verstreken. De samenwerking bleef bestaan, maar er werd geen nieuwe formele overeenkomst goedgekeurd.

  Jeugddorp vzw, afdeling Kaizen-KaJaC, maakte een nieuwe overeenkomst op in het kader van begeleidingen. Aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt de goedkeuring gevraagd. 


Publicaties